+48 601 44 96 44

biuro@ekomaks.com

Pionowy wymiennik gruntowy

Pionowy wymiennik gruntowy

Energię cieplną zgromadzoną we wnętrzu Ziemi można pozyskiwać za pomocą tzw. kolektora pionowego. W zależności od lokalizacji wykonanych odwiertów energię cieplną czerpać można z gruntu lub skał. Kolektor taki stanowi rura z tworzywa sztucznego (najczęściej PE40) wpuszczona do odwiertu pionowego w ziemi lub skale. Odwierty pionowe wykonuje się najczęściej na głębokość od 30 do 120 metrów.
Takie rozwiązanie kolektora ziemnego stosować należy w przypadku występowania gleby piaszczystej lub gdy powierzchnia działki pod kolektor poziomy jest niewystarczająca.

Zalety pionowego wymiennika gruntowego:

  • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni

  • Stabilność temperaturowa w ciągu całego roku.

  • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)